AUTO DIAGNOSTIKAProizvođači u današnja vozila ugrađuju elektronske sisteme koji prate rad vozila
i blagovremeno signaliziraju neispravnost u radu.Ugrađen računar prati
rad elektronskih senzora, beleži različite događaje i neispravnosti i blagovremeno
signalizira putem sijalica na komandnoj tabli ili onemogućava rad vozila.

Detekcija kvara je nezamisliva bez pomoći dijagnostičkih uređaja koji preuzimaju
podatke iz računara vozila. Upotreba kompjuterske dijagnostike, poznavanje
rada vozila i pojedinih komponenti uz nezaobilazno iskustvo, predstavljaju ključ
uspeha pronalaska i otklanjanja kvara na automobilu.

Kompjuterska dijagnostika se koristi u slučajevima kada nam računar na vozilu
signalizira kvar, neispravnost nekog dela ili celog sistema.Najčešće je to
upaljena narandžasta lampica sa simbolom motora ili natpis „Check Engine“ na
instrument tabli. Upozorenje koje nam kompjuter signalizira ne daje detalje o problemu.
Jedino obučeni operateri uz pomoć kompjuterske dijagnostike mogu dati precizan
odgovor koji je uzrok problema.

Servis "AUTO GAS NIKOLIĆ" je opremljen najsavremenijom dijagnostikom
u cilju otklanjanja svih kvarova na vašem vozilu.Beograd, Banovo Brdo, "Auto gas Nikolić"
Pozovite nas na mob:063 205 918

Copyright: izrada web sajtova kontakt tel.064/277-62-85 link